Regler ved lån

Lokalerne kan normalt benyttes i tidsrummet kl. 8.00 – 22.00

Aktivitetshuset er totalt røg, alkohol og stoffrit.

Benyttelse sker fuldt ud på arrangørens regning og risiko. Der kan ikke gøres ansvar gældende overfor kommunen eller institutionen for person- eller tingskade, der måtte indtræffe under brugen af lokalet.

Aktivitetshuset Padborg kan, såfremt aktiviteten ikke opfylder ovenstående formål eller ordensregler ikke overholdes, tilbagekalde en given tilladelse til benyttelse af et lokale.

Ansvaret for lokalet/inventaret påhviler den, der har fået stillet det til rådighed.

Personen som har lånt lokalet, skal selv være der, hvis dette ikke er muligt, meddeles det og ny ansvarshavendes navn opgives.

Det angivende tidsrum skal overholdes, i tilfælde af ændringer træffes nærmere ændringer med leder eller hjælpere.

Lokaler må kun benyttes til de formål, hvortil de er stillet til rådighed, i de tidsrum og på de vilkår, der er aftalt.

Lokaler, inventar, redskaber m.m skal efterlades i den samme stand, som de er modtaget i.

Lokaler efterlades rengjort (gulve fejet og borde tørret af).

Beskadigelse af inventar, redskaber og evt. defekte installationer skal meddeles til leder eller hjælpere.

Husets overordnede regler gælder selvfølgelig i alle lokaler.

Ved brug af køkken og inventar efterlades dette rengjort

Aktivitetshuset kan om nødvendigt foretage omrokeringer af de lånte lokaler.

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aktivitetshuset Jernbanegade 14 6330 Padborg tlf: 7376 8017 ppm@aabenraa.dk