Info

Vi holder åbent mandag - torsdag kl. 13.30 - 21.30 - samt efter aftale. Vi har selvfølgelig også åbent i sommerferien.

Indhold

  Ofte stillede spørgsmål

  Aktivitetshuset Padborg har brug for en skriftlig tilladelse fra forældre/værge, så de unge kan tage med på vandre-, cykel- og udflugtsture. 

  Find blanketten til udfyldelse her (print og aflever)

  OBS: Det er hjemmets egne forsikringer, som skal dække ved eventuelle skader eller ulykker. Undersøg derfor, om I er korrekt forsikret hos eget forsikringsselskab. Kommunerne må ikke tegne en kollektiv ulykkesforsikring for børn og unge i de kommunale institutioner.

  Lokaler bookes igennem Conventus.

  Hvem kan låne?

  Foreninger, organisationer og grupper, der virker for folkeoplysning, kulturelle formål og social rummelighed, herunder også politiske og religiøse formål, kan efter ansøgning få stillet Aktivitetshuset lokaler til rådighed.

  Hvem kan ikke låne?

  Lån til private og/eller forretningsmæssige arrangementer, eller arrangementer, som afholdes for at give arrangøren en økonomisk gevinst, kan ikke finde sted.

  Der kan ved lån af lokaler lånes følgende udstyr:

  Teleslynge med mikrofon.

  Dette bookes sammen med lokalet i Conventus.

  Lokalerne kan normalt benyttes i tidsrummet kl. 8.00 – 22.00

  Aktivitetshuset er totalt røg, alkohol og stoffrit.

  Benyttelse sker fuldt ud på arrangørens regning og risiko. Der kan ikke gøres ansvar gældende overfor kommunen eller institutionen for person- eller tingskade, der måtte indtræffe under brugen af lokalet.

  Aktivitetshuset Padborg kan, såfremt aktiviteten ikke opfylder ovenstående formål eller ordensregler ikke overholdes, tilbagekalde en given tilladelse til benyttelse af et lokale.

  Ansvaret for lokalet/inventaret påhviler den, der har fået stillet det til rådighed.

  Personen som har lånt lokalet, skal selv være der, hvis dette ikke er muligt, meddeles det og ny ansvarshavendes navn opgives.

  Det angivende tidsrum skal overholdes, i tilfælde af ændringer træffes nærmere ændringer med leder eller hjælpere.

  Lokaler må kun benyttes til de formål, hvortil de er stillet til rådighed, i de tidsrum og på de vilkår, der er aftalt.

  Lokaler, inventar, redskaber m.m skal efterlades i den samme stand, som de er modtaget i.

  Lokaler efterlades rengjort (gulve fejet og borde tørret af).

  Beskadigelse af inventar, redskaber og evt. defekte installationer skal meddeles til leder eller hjælpere.

  Husets overordnede regler gælder selvfølgelig i alle lokaler.

  Ved brug af køkken og inventar efterlades dette rengjort

  Aktivitetshuset kan om nødvendigt foretage omrokeringer af de lånte lokaler.

  Til venstre for hovedindgangen hænger hjertestarteren tilgængeligt døgnet rundt.